Prisar og betaling kulturskule

Prisar og betaling kulturskule

Pris for kulturskulen
Type Pris per 01.01.2024
Individuell opplæring pr semester pr barn kr 1 641
Individuell opplæring pr semester pr voksen kr 2 404
Gruppeopplæring kr 1 568
Kor og liknande kr 575
Leige av musikkinstrument pr semester kr 303
  • Me gir 20% søskenmoderasjon (etter alder) frå og med det 2. barnet og frå og med 2. tilbod for same barn.
  • Me har gratisplassar for barn i låginntektsfamiliar (ta kontakt med kulturskulen for meir informasjon)
  • Kommunedirektøren kan ved manglande betaling sei opp tildelt plass i kulturskulen