Kopiering/utskrift av kart og teikningar

Kopiering/utskrift av kart og teikningar

Kopiering/utskrift av kart og teikningar
Utskrift Pris pr. stk
A4/A3 svart/kvit 5
A4/A3 farge 10
A1/A2 svart/kvit 10
Kart/ortofoto 260
Teikningar 160

Utan mna for kopi av off.arkiv - elles kjem mva i tillegg

Laminering
Storleik Pris
A4 kr 10
A3 kr 17