Kopiering/utskrift av kart og teikningar

Kopiering/utskrift av kart og teikningar

Kopiering/utskrift av kart og teikningar
Storleik Svart/kvit kopi Fargekopi Kart/ortofoto Teikningar
A4 kr 3 kr 10 kr 30 kr 155
A3 kr 5 kr 15 kr 29 kr 225
A2 kr 10 kr 255
A1 kr 10 kr 255
A0 kr 35 kr 255

Utan mna for kopi av off.arkiv - elles kjem mva i tillegg

Laminering
Storleik Pris
A4 kr 10
A3 kr 17