Gravferdteneste

Gravferdteneste

Gravferdteneste
Teneste Pris per 01.01.24
Gravferdteneste kr 1 829

Gravferdsteneste 

  • Stella den døde 
  • Bestilla kiste 
  • Leggja i kiste 
  • Bestilla bårebil 
  • Leggja til rette for avskjedsstund på bårerommet på sjukeheimen