Informasjon om prosjektet

Informasjon om prosjektet

Om byggeprosjektet

 • Byggestart sommaren 2023
 • Ferdigstilling planlagt sommaren 2025
 • Inventar og utstyr frå gamle Suldal sjukeheim er gått til gjenbruk. Også vindauge, dører og massar frå bygget går til gjenbruk
 • Herda totalleverandør AS er totalleverandør for prosjektet og nyttar ulike underleverandørar undervegs
 • Mallahytta som stod innanfor byggområdet er blitt gitt bort til ein heldig ny eigar etter 1. mann til mølla prinsippet
 • Under byggeperioden forsvinn ein del parkeringsplassar rundt legekontoret, men nye parkeringsplassar er lagt til rette for bak Bjødnateigen. Du kan også parkera rundt inngongen til legevakt (ved sidan av helikopterlandingsplassen), eller ved kommunehuset

Nye Suldal sjukeheim vil bestå av: 

 • Oppvarma atrium med plantevegg
 • Utvendig atrium med ulike sanselege opplevingar
 • Ingen lange korridorar, men rundgangar kring atriuma
 • Takterrasse med panoramautsikt, der ein kan trilla ut både senger og rullestolar
 • Døgnrytmebelysning som forsking seier har positiv effekt på helsa til både bebuarar og tilsette
 • Opphaldsstover for bebuarar som har behov for minimal ytre påverknad
Elin Mikkelsen Bakka
Rådgjevar helse og omsorg /Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 47 65 26 09