Høyringar

NVE har i fleire år hatt ei prøveordning med stenging av Blåsjøvegen for ålmenta. Dei presenterer nå eit forslag om permanent stenging av Blåsjøvegen for ålmenta.

Ole Martin Dahle
E-post
Telefon 52 79 24 21