Høyringar

Kommunestyret i Suldal har vedteke å leggja forslag til ny kommuneplan for Suldal kommune 2022-2034 ut på høyring, i samsvar med pbl. §11-14.