Høyringar

LMT-uvalet i Suldal kommune vedtok i møte 15.01.2019, sak 9/19 å legge sak om tre nye vegnamn ut til offentleg ettersyn i samsvar med Matrikkellova §21.

 

Saka gjeld tre nye vegnamn:

     Åsliane

     Steinaslåtto

     Øykjahålo

 

Saksdokument:

 

Ole Martin Dahle
E-post
Telefon 52 79 24 21