Høyringar

Kommunestyret i Suldal har vedteke å leggja forslag til ny kommuneplan for Suldal kommune 2022-2034 ut på høyring, i samsvar med pbl. §11-14.

Ole Martin Dahle
E-post
Telefon +47 45 61 72 15