Høyringar

Ny renovasjonsforskrift gjeldande for kommunane Strand, Hjelmeland og Suldal er lagt ut på høyring. Forskrifta omhandlar ny renovasjonsordning for Strand, Hjelmeland og Suldal. Høyringssvar kan sendast skriftleg til kundeservice@ivar.no innan 01.02.2022.