Høyringar

Kommunestyret i Suldal vedtok i møte 15.12.20 å legge Framlegg til planprogram – kommuneplan 2020-2030 ut til offentleg ettersyn.

Ole Martin Dahle
E-post
Telefon 52 79 24 21