Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram

Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram

Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram er den årlege oppfølginga av kommuneplanen.
 

Handlingsprogrammet har eit fireårs perspektiv, og blir vedtatt i desember kvart år.
Budsjettet for komande år er ein del av behandlinga av handlingsprogrammet.

Det blir også vedtatt eit betalingshefte med oversikt over alle kommunale godtgjeringar, avgifter og betalingssatsar saman med budsjettet.

 

Budsjett og handlingsprogram 2024 - 2027

Kommunedirektøren sitt forslag. 

Budsjett og handlingsprogam med vedlegg blir endeleg vedteke i kommunestyre 18.12.2023

Tidligare budsjett og handlingsprogram

Ronny Mehus Rugland
Rådgjevar Økonomi
E-post
Telefon 95 73 16 67
Mobil 95 73 16 67