Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram

Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram er den årlege oppfølginga av kommuneplanen.
 

Handlingsprogrammet har eit fireårs perspektiv, og blir vedtatt i desember kvart år.
Budsjettet for komande år er ein del av behandlinga av handlingsprogrammet.

Det blir også vedtatt eit betalingshefte med oversikt over alle kommunale godtgjeringar, avgifter og betalingssatsar saman med budsjettet.

Rådmannen sitt forslag til budsjett og handlingsprogram vart handsama i formannskapet 21.-22. november. Budsjettdokumenta vert endeleg vedtatt i kommunestyre 12.12.19.

Her kan du lese dokumenta med formannskapet sine endringar innarbeida:

Formannskapet si innstilling til budsjett og handlingsprogram 2020 - 2023

 

 

Rådmannen sitt forslag til budsjett og handlingsprogram 2020 - 2023

 

Budsjett og handlingsprogram 2019 - 2022

 

Tidligare budsjett og handlingsprogram