Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram

Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram er den årlege oppfølginga av kommuneplanen.
 

Handlingsprogrammet har eit fireårs perspektiv, og blir vedtatt i desember kvart år.
Budsjettet for komande år er ein del av behandlinga av handlingsprogrammet.

Det blir også vedtatt eit betalingshefte med oversikt over alle kommunale godtgjeringar, avgifter og betalingssatsar saman med budsjettet.

Budsjett og handlingsprogram 2020 - 2023

Vedtatt i kommunestyret 12.12.19

 

Budsjett og handlingsprogram 2019 - 2022

 

Tidligare budsjett og handlingsprogram