Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram

Budsjett, økonomiplan med handlingsprogram er den årlege oppfølginga av kommuneplanen.
 

Handlingsprogrammet har eit fireårs perspektiv, og blir vedtatt i desember kvart år.
Budsjettet for komande år er ein del av behandlinga av handlingsprogrammet.

Det blir også vedtatt eit betalingshefte med oversikt over alle kommunale godtgjeringar, avgifter og betalingssatsar saman med budsjettet.

 

Budsjett og handlingsprogram 2019 - 2022


Budsjettet for 2019 blir vedtatt i kommunestyret 13.12.2018.
Formannskapet handsama budsjett og handlingsplan 23.11.2018. Innstillinga er no på høyring fram til møte i kommunestyret 13.12.2018.

Innspel kan sendast postmottak@suldal.kommune.no

 

Budsjett og handlingsprogram 2018 - 2021

 

Tidligare budsjett og handlingsprogram