Betaling for kommunale tenester/ innkrevjing

Betaling for kommunale tenester/ innkrevjing

Betaling for kommunale tenester/innkrevjing

Det er kommunekasseraren som sender ut faktura av kommunale tenester. Grunnlaget for fakturaen blir normalt laga av ansvarleg teneste. Kommunekasseraren tar i mot innbetaling og ajourfører den einskilde sin reskontro. Dersom krava ikkje vert betalt ved forfall, føretek kommunekasseraren vidare innkrevjing i saka.

Betaling av krav som er fakturert skal normalt gjerast opp til konto 3201 64 26244. Oppgjer for andre krav kan gjerast til konto 3202 07 01152.

Me har eigne betalingsordningar for Helse (lege, fysioterapi) og kulturhuset sine arrangement.

Viktige forfallsdatoer:
Kommunale avgifter forfell til betaling halvårleg: 20. mars og 20. september

Andre kommunale fakturaer, feks. husleiger, heimetenester,  barnehage og SFO forfell 20. i kvar månad. Juli månad er betalingsfri for barnehage og SFO. 

Betaling

Tek du imot tenester eller får krav som du skal betale for, nyttar du tilsendt faktura. Slike tenester /krav  kan vere:

  • kommunale avgifter/eigedomsskatt
  • tekniske tenester
  • heimetenester
  • barnehage/SFO
  • kulturskule
  • husleige
  • leige av sal
  • torgleige
  • bibliotek

 

Me tilrår alle å nytta avtalegiro og eFaktura. Husk å krysse av for melding via bank når du signerer avtalegiro. Du får då spesifikasjon på faktura i eige oppsett i nettbank. Sjå meir om avtalegiro og efaktura i boksen under.

avtalegiro og eFaktura

Suldal kommune tilbyr avtalegiro og e-faktura. Avtalen inngår du med banken din. Ein kan også bruke denne sida for å inngå eFaktura og Avtalegiro:

https://pvu.nets.no/pvu-suggestions/eident/login?logout

 

Me vil gjerne at fleire skal takka ja til eFaktura og/eller AvtaleGiro. Valet får du i nettbanken når du betaler rekninga di.

Fordelar med eFaktura

Enkelt - Du får rekningane dine rett i nettbanken din, ferdig utfylt.

Oversiktleg - Alle rekningane blir lagra i nettbanken. Når du får ei ny rekning, får du beskjed.

Praktisk - Du kan betala rekningane dine når som helst, uansett kvar du er.

Fleksibelt - Du kan endra både forfallsdato, beløp og kva konto det skal betalast frå. Du kan også stoppa betalinga.

Tidssparande -  Du treng ikkje å forholda deg til lange KID-nummer eller anna betalingsinformasjon.

Miljøvenleg - Med eFaktura sparer du miljøet for unødvendig papirbruk.

 

Fordelar med AvtaleGiro

Billig - Du får ingen fakturagebyr og rekningane blir alltid betalt i tide så du unngår purregebyr.

Enkelt - Banken syter for at rekningane blir betalt automatisk på forfallsdato.

Tidssparande -  Du treng ikkje å forholda deg til lange KID-nummer eller anna betalingsinformasjon.

Oversiktleg - Du har full oversikt i nettbanken. Før forfall vil du få varsling om komande trekk.

Fleksibelt - Du kan endra både forfallsdato, beløp og kva konto det skal betalast frå. Du kan også stoppa betalinga.

Hjelp oss med å spara både tid, pengar og miljøet. Gå over til eFaktura eller AvtaleGiro no.

Treng du hjelp eller lurer på noko? Ring oss eller stikk innom og spør.

Me er her for å hjelpa deg. 

Ved anna betaling – husk KID-nummer.

Forfallsdato skal gå tydeleg fram av fakturaen. Kan du ikkje betale innan forfall, kan du ta kontakt og avtale eventuelle betalingsordningar med kommunekassen på tlf 52 79 22 00. Me oppfordrar alle til å nytta avtalegiro/ eFaktura.

Betal innan fristen, så slepp du renter og gebyr.  Dette vert berekna etter dei satsar og reglar som gjeld til ei kvar tid. 

Sjå dine faktura

Arnfinn Gundersen
Leder
E-post
Telefon 92 41 03 18
Mobil 92 41 03 18