Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Oppgåver for kriseteamet

Me tilbyr støtte og oppfølging til personer som har akutt behov for hjelp som følgje av kriser, ulukker og akutte og uventa dødsfall.

Me har eit ekstra fokus på barn og unge. Me gir tilbod til familie, vener, barnehage, skule, arbeidsplass og nærmiljø. Dersom det er behov for oppfølging over lengre tid, syter me for at aktuelle tenester i kommunen, eventuelt spesialisthelsetenesta, blir kontakt.

Korleis få tilbod?

Dagtid:

Ring fastlegen din

Kveld/natt/helg:

Suldal legevakt

 

Det er elles legevakt, politi, prest eller krisestab i kommunen som kontaktar psykososialt kriseteam.

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis

Legekontor
Telefon 52 79 23 00