Miljøteneste

Miljøteneste

Miljøtenesta gir tenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. Målet med tenesta er at den enkelte får muligheit til å leve og bu sjølvstendig, og ha ein aktiv og meiningsfylt tilværelse med andre.

Me tilbyr praktisk bistand og opplæring til deg som har ein funksjonshemming. Du må bu i eigen bustad eller i ein av kommunen tilrettelagte bustadar. Hjelpen du mottek vert tilpassa til ditt individuelle behov og vil variere frå samtalar, til hjelp for å gjer kvardagsoppgåver mest mulig sjølvstendig, eller til praktisk hjelp du ikkje klarer sjølv.

Søknad

Søk om helse- og omsorgstenester

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en sakshandsamar ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Kva kostar det?

På praktisk bistand er det kommunal takst.

Opplæring er gratis.

Klage

Du kan klage på vedtaket viss du ikkje er nøgd. Send klage til kommunen. Viss du treng rettleiing kan du ta kontakt med bestillarkontoret.

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60