Avlasting

Avlasting

Tilbod om avlasting gis til pårørande med særleg tyngande omsorgsoppgåver for born og ungdom med ulike funksjonshemmingar.

Avlasting skal hindra overbelastning, gi omsorgsytar nødvendig fritid og ferie og muligheit til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Tilbodet gis enten som privat avlastning eller som avlastning i institusjon.

  • Privat avlastning - i private heimar som timebasert tilbod enkelte dagar eller som døgntilbod. Ofte er det slekt/bekjente i familiens nettverk som engasjerast i privat avlastning.
  • Avlastninga er tilrettelagt for born og ungdom med sammensatte funksjonshemminger, deriblant multifunksjonshemmede.

Slik søkjer du

Du finn søknadsskjema her

Du må beskriva ditt hjelpebehov i søkanden. Etter at du har sendt inn søknaden din, vil ein saksbehandlar ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov. Dykk vil få tilbod om en samtale og me vil vurdere samen med dykk kva form for hjelp dykk eventuelt treng, og kor mykje hjelp som er aktuelt.

Dykk kan og få tilbod om et besøk til avlastningsbustaden for å få omvising og ytterlegare informasjon.

Kva kostar det?

Opphald og mat på avlastninga er gratis, men fritidsaktivitetar og liknande må dekkast av den enkelte.

Klage

Du kan klage på vedtaket viss du ikkje er nøgd. Send klage til kommunen. Viss du treng rettleiing kan du ta kontakt med bestillarkontoret.

Viss du vil klage på tilbodet ved avlastninga kan du ta kontakt med fagleiar.

Anne Kristin Egebjerg
Einingsleiar
E-post
Telefon 91 15 72 90
Mobil 91 15 72 90
Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60