Nav

Nav

Nav Suldal leverer tenester på vegne av Arbeids- og velferdsetaten og Suldal kommune. Kontakt NAV via sjølvbeteningsløysingar, eller på telefon: 55 55 33 33.

Nav Suldal yt følgjande tenester:

Har du gått kraftig ned i inntekt? Her kan du sjekka om du kan søkja bustønad hjå Husbanken. Inntekta til alle som bur i husstanden blir lagt til grunn i inntektsgrunnlaget.

Anne Birkeland
Leiar
E-post
Telefon 92 25 16 03

Opningstid

Måndag - tysdag - fredag: 12.00 - 14.00. 

Ope for avtalte møter kl. 09.00 - 15.30

Adresse

Verven 1

4230 Sand

Kart