Matombringing

Matombringing

Me tilbyr matombringing på middag for alle med vedtak. 

Heimebuande kan få mat levert heim 5 dagar i veka.  Det er ikkje tilbod om matombringing i helgene. 

Er du på besøk på institusjon har moglegheit til å kjøpa middag der.

Kven kan få tilbod?

Alle kan få tilbod, uavhengig av alder, om du har rett på tenesta. 

Slik søkjer du

Søknadsskjema finn du her

Tildelingskontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester. Søknadar vert handsama fortløpande. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale ev. eit heimebesøk.  Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før. Etter søknad er behandla tek kommunen kontakt for å avtale oppstart av tenesta.

 

Kva kostar det?

Her finn du gebyr

 

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60