Heimesjukepleie

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Heimesjukepleie

Heimesjukepleie gir hjelp og rettleiing til eldre, sjuke eller personar med funksjonsnedsetting som bur heime.

Kven kan få tilbod om heimesjukepleie?

Alle, uavhengig av alder. Bestillarkontoret tildeler tenesta etter ein individuell vurdering av sjukdom, funksjonsnedsetting og heimesituasjon.

Søknad

Ein må søkje om tenesta via Bestillarkontoret. Har du rett på hjelp får du vedtak på tenesta. Ved akutt behov ta direkte kontakt med heimesjukepleien.

Søknadsskjema finn du her

Bestillarkontoret handsamer søknaden og du mottek eit vedtak som seier kva tenester som skal gis, og kor mykje og kor ofte søkjar kan forvente å motta tenester.

Det er ikkje søknadsfrist og søknadar blir vurdert kontinuerleg. Sakshandsamar vil ta kontakt så snart som råd etter at søknaden er motteken og avtale eit heimebesøk. Vurderinga skjer i samarbeid med deg og andre fagpersonar dersom du mottek tenester frå før.

Kva kostar det?

Heimesjukepleie er gratis

Klage

Sakshandsamar kan gi råd og rettleiing dersom brukar har behov for å klage på vedtak.

Lovar og reglar

Helse- og omsorgstenestelova

Tildelingskontoret
Telefon 52 79 23 60
Vakttelefon heimesjukepleie
Telefon 99 58 34 40

Opningstid

Mån-fre: 08.00 - 15.00

Adresse

Suldal kommune

v/ Bestillarkontoret

Bjødnateigen 21

4230 Sand