Ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiolog

Ein ernæringsfysiolog er kvalifisert til å førebyggja, utreda, diagnostisera og behandla ernæringsrelaterte sjukdommar. Kliniske ernæringsfysiologar er autorisert til å gi trygg ernæringsbehandling. Til grunn for autorisasjonen ligg fem års masterstudiar ved medisinske fakultet.

Kva tilbyr me? 

Individuell behandling, rettleiing og oppfølging. Kor mange oppfølgingstimar avhenger av problemstillinga og ditt ynskje. 

Kven kan få tilbod om tenesta? 

Personar som har auka risiko for eller allereie utvikla sjukdom og som har behov for å endre kost- og levevanar. 
Døme på aktuelle problemstillingar kan vere: 

 • Overvekt/fedme 
 • Hjarte- og karsjukdom (inkl. høgt blodtrykk og høgt kolesterol)
 • Kreft 
 • Irritabel tarm (IBS)
 • Mage- og tarmsjukdom (cøliaki, morbus crohn, ulcerøs kolitt m.m.)
 • Diabetes type 2
 • Revmatisk eller nevrologisk sjukdom 
 • Sjukdom relatert til lunge, lever eller nyre
 • Underernæring 
 • Matallergiar og -intoleransar
 • Etevanskar og avvikande vekstutvikling hjå born  
 • Oppfølging etter kirurgiske inngrep 

Korleis få tilbod? 

Du kan ta direkte kontakt med ernæringsfysiologen eller be helsepersonell om å henvise deg.

Kva kostar det? 

Tilbodet er gratis. 

Anna Lillehammer Bakka
E-post

Opningstid

Mån-tors 08.00-15.30 

 

Adresse

Eidsvegen 3

4230 SAND