Kart

Kart

Informasjon om kart og kartportalar

Kommunekart – kartløysing med informasjon om eigedomsgrenser og godkjende bygg og tiltak. Du finn også reguleringsplanar, kommuneplan og planregister i løysinga.

Du kan også laste ned app for bruk på nettbrett og mobiltelefon der den same informasjonen vil vere tilgjengeleg.

Temakart Rogaland temakartportal drifta av statsforvaltaren.


Andre kartportalar

Norgeskart kartportal drifta av kartverket.

Se eiendom her finn du informasjon om kva som er registrert i matrikkelen om eigedomen din. Du kan også finne grunnboksinformasjon ved å logge deg inn.

Gardskart her finn du kart og arealtal for landbrukseigedomar, NIBIO

SeNorge.no kartportal som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge. Portalen er et samarbeid mellom NVE, met.no og Kartverket

Vegkart her finn du offentleg informasjon om vegane i Norge frå Nasjonal vegdatabank, Statens vegvesen

Andre lenkjer

Transformering av koordinater