Små endringar innandørs

Dette gjeld berre for installering, endring og reparasjon av enkle installasjonar. Tiltaket må ikkje endre på berande konstruksjonar og ikkje bryte branncelle.

Du treng ikkje søkje om å

  • Setje opp, flytte eller rive ein ikkje-berande vegg innanfor ei branncelle
  • Skifte ut eller installere nytt utstyr på eksisterande våtrom
  • Installere ny kjøkkenventilator som ikkje blir kobla til ventilasjonsanlegget
  • Installere kjølerom
  • Installere ny vask i eksisterande bustad som alt har sanitæropplegg