Næringsbygg

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Næringsbygg

Ved bygging av næringsbygg må det søkjast gjennom  ansvarleg søkjar, t.d. byggefirma, og ha fagfolk som ansvarleg for konstruksjon og utføring.

Eit unnatak er DRIFTSBYGNINGAR I LANDBRUKET, der søkjar kan stå ansvarleg sjølv for bygg opp til 1000 m2 BRA.  For bygningar større en 1000 m2 BRA  gjeld same reglar som for andre næringsbygg. Her kan blankett 5153 nyttast.