Gjerde og innhegning

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Gjerde og innhegning

Gjerde kan vere plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjere, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med ein enkel, open konstruksjon. Open konstruksjon betyr at det er ein konstruksjon der både gåande og kjørande lett kan sjå gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.

Reguleringsplanen avgjer kva du kan gjer på eigedommen din. Den finn du på Kommunekart.

Du treng ikkje søkje dersom

  • Gjerdet er ope og luftig til nabogrensa, og maks 1,5 m høgt
  • Gjerde som blir plassert i grensa til regulert veg er lågare enn 0,5 m. Det skal vere fri sikt til vegen.
  • Innhegning ikkje er tett med ei høgd på inntil 1,5 m

Du må søkje med hjelp frå fagfolk dersom

  • -Du skal setje opp eller rive støyskjerm