Fylling

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Fylling

Du treng ikkje søkje dersom

  • Det er ein mindre fylling som er over eit avgrensa areal.  Avvik frå opprinneleg terreng må vere mindre enn 3 meter i område med spreidd busetnad og 1,5 meter i tettbygde område
  • For rekke- og kjedehus o.l.  i tettbygde område må ikkje avviket vere meir enn 0,5 meter
  • Avstand frå fyllingsfot til nabogrense er minst 1 meter
  • Det ikkje blir hindra for frisikt mot veg

Du må søkje med hjelp frå fagfolk dersom

  • Fyllinga er større enn nemnt ovanfor