Eldstad og pipe

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Eldstad og pipe

Du treng ikkje søkje dersom

  • Du skal installere, endre, rive eller reparere eldstad innanfor ei og same brukseining eller branncelle

Du må likevel

  • Få eldstaden kontrollert av ein kvalifisert fagperson
  • Sende melding om installering av ny eldstad

Det blir ikkje stilt formelle krav til den som skal setje opp ein eldstad.  Me rår likevel til at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Du må søkje med hjelp frå fagfolk dersom

  • Du skal byggje, rive, endre eller rehabilitere pipe som går ut over eiga brukseining eller branncelle.