Bustadhus, hytter m.m.

Bustadhus, hytter m.m.

Skal du byggje nytt bustadhus, hytte eller andre bygningar/tilbygg over 50 m2 for varig opphald, må du ha ansvarleg søkjar for tiltaket.

Di rolle blir tiltakshavar. Dette inneber at det er du som eig tiltaket, men at fagfolk må stå ansvarleg for søknad, prosjektering og utføring. Ta kontakt med eit byggefirma.

Dagfinn Hatløy
Leder
E-post
Telefon 99 50 50 94
Mobil 99 50 50 94
Helge Haatveit
E-post
Telefon 45 61 69 97
Mobil 45 61 69 97