Bustadhus, hytter m.m.

Skal du byggje nytt bustadhus, hytte eller andre bygningar/tilbygg over 50 m2 for varig opphald, må du ha ansvarleg søkjar for tiltaket.

Di rolle blir tiltakshavar. Dette inneber at det er du som eig tiltaket, men at fagfolk må stå ansvarleg for søknad, prosjektering og utføring. Ta kontakt med eit byggefirma.

Dagfinn Hatløy
Leder
E-post
Telefon +47 99 50 50 94
Helge Haatveit
Rådgjevar
E-post
Telefon +47 45 61 69 97