Basseng/dam

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Basseng/dam

Reguleringsplanen avgjer kva du kan gjere på eigedommen din. Sjå kommunekart her.

Unnateke frå søknadsplikt

  • Andre mindre basseng etter kommunen sitt skjønn
  • Privat badestamp, jacuzzi eller boblebad som ikkje er kobla til vatn- eller avlaupsanlegg, kjem ikkje inn under plan- og bygningslova sine reglar

Du kan søkje sjølv om

  • Plassering av mindre basseng som ikkje krev prosjektering (prefabrikerte) og som etter kommunen sitt skjønn kan utførast av tiltakshavar sjølv.

Søknad som fagfolk må ta seg av

  • Basseng/dam som ikkje blir omfatta av punkta ovanfor