Bad og kjøkken

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Bad og kjøkken

Du treng ikkje søkja dersom

  • Du skal installere, rive, endre eller reparere våtrom eller kjøkken og enkle installasjonar i eksisterande byggverk innanfor same brukseining eller branncelle

Ver merksam på at rommet må vere godkjent for varig opphald. Om det ikkje er det, må du søkje om bruksendring for rommet.

Du må søkja med hjelp frå fagfolk (ansvarleg søkjar) dersom

  • Brannskiljet brytest og det skjer endringar i berande vegg eller konstruksjon. I dei fleste tilfelle brytest brannskilje når sluk eller soilrør blir skifta
  • Du skal opprette nye bueiningar med bad eller kjøkken