Bål- og områdebrenning i Suldal Kommune

Bål- og områdebrenning i Suldal Kommune

I medhald av ”Forskrift om brannførebygging” gjer me merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Suldal kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Bålbrenning

Privatpersonar kan brenna hageavfall i mindre mengdar.

  • Kun hageavfall, kvistar og greiner. Ikkje behandla tre eller boss
  • Bålbrenning skal slukkast før mørkets frambrot
  • Ver obs på at du ikkje sjenerar naboar med røyk
  • Ikkje brenn på dagar med mykje vind
  • Ha slokkevatn tilgjengeleg

Du må melda frå om at du gjennomfører brenning.

Du er sjølv ansvarleg for at brenninga utføras på ein forsvarleg måte.


Bålbrenning skal meldas inn. Meld inn bålbrenning via denne lenka.

Områdebrenning

For å sikra trygg brenning av større område som flatebrenning av hogstflate, lyngbrenning for beiteforbetring og bråtebrenning skal brenninga planleggast og varslast 4 veker på førehand. Varsel sendast til 110-sentralen via  postmottak@hbre.no

Haugaland Brann- og redning IKS
E-post
Telefon 91 91 01 11
Morten Aarhus
E-post
Telefon 40 41 48 32