Bålbrenning i Suldal Kommune

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” gjer me merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Suldal kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Brenning av hageavfall

Privatpersonar kan brenna hageavfall i mindre mengdar.

  • Kun hageavfall, kvistar og greiner. Ikkje behandla tre eller boss
  • Bålbrenning skal slukkas før mørkets frambrot
  • Ver obs på at du ikkje sjenerar naboar med røyk
  • Ikkje brenn på dagar med mykje vind
  • Ha slokkevatn tilgjengeleg

Du må melda frå om at du gjennomførar brenning.

Du er sjølv ansvarleg for at brenninga utføras på ein forsvarleg måte.


Bålbrenning skal meldas inn. Meld inn bålbrenning via denne lenka.

Haugaland Brann- og redning IKS
E-post
Mobil 919 10 111
Morten Aarhus
E-post
Telefon 52 79 24 11