Suldal legekontor: Redusert opningstid på telefon

Suldal legekontor: Redusert opningstid på telefon

Redusert bemanning på telefon og i ekspedisjon

Grunna redusert bemanning er det redusert opningstid på telefonen og i ekspedisjonen ved Suldal legekontor. 

Redusert opningstid Suldal legekontor
Dag Telefon Telefon Ekspedisjon
Måndag kl 08.15 - 10.30 kl 12.30 - 14.00 kl 08.15 - 15.30
Tysdag kl 09.00 - 10.30 kl 12.30 - 14.00 kl 09.00 - 15.30
Onsdag kl 08.15 - 10.30 kl 12.30 - 14.00 kl 08.15 - 15.30
Torsdag kl 09.00 - 10.30 kl 12.30 - 14.00 kl 09.00 - 15.30
Fredag kl 08.15 - 10.30 kl 12.30 - 14.00 kl 08.15 - 15.30

Viss du treng kontakt med legevakt ring 116117.

I akutte situasjonar ring 113. 

Du kan senda elektroniske meldingar til legekontoret

Under finn du informasjon om korleis du kan fornya reseptar og bestilla time på nett. 

E-kontakt

Få svar på praktiske spørsmål

På helsenorge kan du kontakta Suldal legekontor gjennom tenesten e-kontakt. Det er resepsjonen som svarer på spørsmåla, og ikkje lege. Her kan du senda melding om timebestilling og få svar på andre spørsmål. 

Logg inn på helsenorge.no og vel: Kontakt legekontoret. 

 

Dersom du ønskjer å kontakta legekontoret for helsehjelp kan du bestilla time eller starta ein e-konsultasjon med lege. 

 

E-konsultasjon

Få helsehjelp utan å møte opp på legekontoret

Ein e-konsultasjon er ein tekstsamtale med lege. Du kan gjennomføra samtalen på pc, nettbrett eller telefon. 

Tenesten er blant anna nyttig når du ønsker svar på

  • enkle spørsmål om kjente sjukdomar
  • enkle spørsmål om medisinering.

Det er også mogleg å lasta opp bilde. 

 

Suldal legekontor anbefaler at du bruker denne tenesten når det ikkje er behov for fysisk oppmøte. Ikkje bruk e-konsultasjon i akutte situasjonar. Dersom du ikkje har frikort må du betala eigenandel ved bruk av e-konsultasjon. 

Logg inn på helsenorge.no for å starta e-konsultasjon

 

Ved hjelp utanfor arbeidstid: kontakt legevakt på telefon 116 117. Ring 113 for augeblikkeleg hjelp.

Bestille time

Bestill time på nett

Bestill time på telefon 52792300

 

Du kan også bestilla time via SMS

SMS må ikkje nyttast ved behov for akutt helsehjelp.

Start tekstmelding med SULDAL + fødselsdato, namn og kva det gjeld. Send til 2097.

Når sms er sendt får du ei stadfesting på SMS. SMS-meldingane til legekontoret blir lese før alminnelig opningstid og behandlingstid er 3-5 virkedagar. 

 

Ved behov for helsehjelp utanfor arbeidstid: kontakt legevakt på telefon 116 117. Ring 113 for augeblikkeleg hjelp.