Me ønskjer alle små (og store!) velkomne til nytt barnehageår i suldalsbarnhagane 16. august, og nytt skuleår i suldalsskulane måndag 19. august.

Det er vedtatt ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023). Planen skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling.

Kommuneoverlegen ber folk vere oppmerksom på at det kan vere meir kråkeboller enn vanleg i badeområda våre. Det er observert mykje kråkeboller i området rundt Bogsfjorden og Habn, men truleg kan fleire badeplasser ha dette. 

 Me ønskjer å få folk til å kjenna på godfølelsen når dei tenkjer på Suldal, difor jaktar me på di historie, den som kan gi eit lite blikk inn i korleis livet kan vera her - det gode livet i Suldal.

Fredag 28.juni velta ein stor trafo-transport på veg mot Kvilldal. Vegen er opna for små køyretøy, men det kan ta tid før vegen blir opna for fri ferdsel. Her kjem informasjon om kommunal beredskap i denne hendinga.

Suldal kommune startar med innkrevjing av bompenger på Blåsjøvegen frå og med 26.06.2019. Dette er ein automatisk bom med kortautomat.

I sommar er det nokre endringar i opningstida hjå legekontoret og på kommunehuset.

Me utfordrar våre innbyggjarar til å svare på ei kort undersøking, slik at me kan få høyre korleis du meiner kommunen kan utvikle seg som reiselivssdestinasjon.

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon