Suldal lokallag av Norsk forbund for utviklingshemma

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Suldal lokallag av Norsk forbund for utviklingshemma
Nygato 5
4237 Suldalsosen
Brita Synnøve Solheim britasynnovesolheim@yahoo.no
Org.nr. : 998032539
Telefon: 48108486
Aktivitetar
Kontaktpersonar