• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Redusert foreldrebetaling i barnehage og sfo - søknad

Informasjon

Dette skjemaet kan du nytta for søknad om:

  1. Redusert foreldrebetaling i Barnehage
  2. Gratis kjernetid i barnehage
  3. Redusert foreldrebetaling i SFO

Reduksjon i foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Ordninga skal sikre at inga hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Alle 2-, 3-, 4- og 5 åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushald med låg inntekt, har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid per veke i barnehagen (gratis kjernetid). Ved søsken i same barnehage vert det gitt søskenmoderasjon.

For familiar busett i andre kommunar, med barnehageplass i Suldal kommune, må desse ta kontakt med kommunen der dei er folkeregistrert.

Kommunen har tilgang til det siste skatteoppgjeret dykkar.

Dersom inntekta ikkje stemmer overeins med skatteoppgjeret, eller om skatteoppgjer manglar - må de levera anna dokumentasjon på inntekt (t.d. lønnsslipp frå siste månad.)

Les om ordninga på kommunen si heimeside.

Les Vedtekter for barnehagane i Suldal kommune her.


Redusert foreldrebetaling i SFO

Månadsbetaling reknast etter opphaldstid i vanleg skuleveke, og skal ikkje overgå meir enn 6 % av hushaldet si inntekt for familiar med born i 1. og 2.klasse. For fullt skuleår skal det betalast for 10 månadar.

Kommunen har tilgang til det siste skatteoppgjeret dykkar.

Dersom inntekta ikkje stemmer overeins med skatteoppgjeret, eller om skatteoppgjer manglar - må de levera anna dokumentasjon på inntekt (t.d. lønnsslipp frå siste månad.)

Les meir om ordninga på kommunen si heimeside.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader