Val 2017

valg - Klikk for stort bilete

 

 

Måndag 11. september er valdagen

Stortingsvalet 2017 og valdagen

Manntalet er laga på bakgrunn av kor du er registrert som busett 30. juni 2017.

Dersom du har flytta etter 30. juni, står du oppført i manntalet i den kommunen du har flytta frå.

På valkortet ditt står vallokale oppført, men du kan røysta i den krinsen du ønskjer.

I Suldal er det 7 vallokale. Desse er:  

Valkrins                             Vallokale                          Opningstid         

Erfjord         

Erfjord skule

10.00 – 19.00

Jelsa

Jelsa bygdahus

12.00 – 19.00

Nesflaten

Øvre Suldal samfunnshus

12.00 – 19.00

Ropeidhalvøya

Kjølvikstølen grendehus

12.00 – 19.00

Sand

Kulturhuset i Suldal

10.00 – 20.00

Suldalsosen

Suldal samfunnshus

10.00 – 20.00

Vanvik

Vanvik oppvekstsenter

12.00 – 19.00

Ta med legitimasjon. Det er ikkje nødvendig med valkort, men det gjer registreringa enklare og det går raskare for deg å avgi stemme.

Her kan du sjå korleis du stemmer på valdagen

Her kan du sjå korleis du kan endra røysteseddelen.

Treng du hjelp i vallokale er det berre å venda seg til ein av funksjonærane.

Lukke til med valet.

For ytterlegare informasjon om valet

 

Resultat frå Stortingsvalet

Fann du det du leita etter?