Skuleruta 2023/2024

Skuleruta 2023
Månad Ferie-/fridagar Elevdagar
August Planleggingsdag 16., 17. og 18. august. Oppstart for elevane måndag 21. august 9
September Planleggingsdag 25. september (elevfri) 21
Oktober Haustferie 09.-13. oktober. (veke 41) 16
November Planleggingsdag 10. november. (elevfri) 21
Desember Siste dag før juleferie: Fredag 22. desember. 16
Skuleruta våren 2024
Månad Ferie-/fridagar Elevdagar
Januar Oppstart etter juleferien: tysdag 2. januar. Planleggingsdag måndag 22. januar (elevfri). 21
Februar Vinterferie 26.-29. februar (veke 9) 17
Mars Vinterferie 1. mars (veke 9). Påskeferie 25.-31. mars (veke 13) 15
April Påskeferie 1. april. Oppstart etter påskeferien tysdag 2. april. 21
Mai Fridagar: 1. mai, 9. mai (kr.himmelfartsdag), 10. mai, 17. mai, 20. mai (2. pinsedag) 18
Juni Siste skuledag: Fredag 21. juni. 17

Sum elevdagar skuleåret 23/24 er 190.

SFO er stengt på skulen sine planleggingsdagar.