Skuleruta 2022/2023

Skuleruta 2022/2023

Skuleruta haust 2022
Månad Ferie/fridagar Elevdagar
August Planleggingsdag 17., 18. og 19.august. Oppstart for elevane: 22. august 8
September Elevfri: måndag 19.september (planleggingsdag) 21
Oktober Haustferie: 10. - 14.oktober (veke 41) 16
November Elevfri: fredag 11.november (planleggingsdag) 21
Desember Siste skuledag før juleferie: torsdag 22.desember 16
Skuleruta vår 2023
Månad Ferie/fridagar Elevdagar
Januar Oppstart etter juleferien: måndag 2.januar. Elevfri: 23.januar (planleggingsdag) 21
Februar Vinterferie 27. 2-3.3 (veke 9) 18
Mars Vinterferie 27.2-3.3. (veke 9) 20
April Påskeferie 3. - 10.april Oppstart etter påskeferie: tysdag 11.april 14
Mai Fridagar: 1.mai, 17.mai, 18.mai (kr. himmelfart), 19.mai, 29.mai (2.pinsedag) 18
Juni Siste elevdag: fredag 23.juni 17

Sum elevdagar skuleåret 2022/2023 er 190.

SFO er stengd på skulen sine planleggingsdagar.