Skuleruta 2021/2022

Skuleruta haust 2021
Månad Ferie/fridagar Elevdagar
August Planleggingsdag 11., 12. og 13. august. Oppstart for elevane: 16. august 12
September Elevfri: måndag 20.sept. (planleggingsdag) 21
Oktober Haustferie: 11.-15.okt. (veke 41) 16
November Elevfri: fredag 12.nov (planleggingsdag) 21
Desember Siste skuledag før juleferien: tysdag 21.desember 15
Skuleruta vår 2022
Månad Ferie/fridagar Elevdagar
Januar Oppstart etter juleferien: måndag 3.januar Elevfri: måndag 24.jan. (planleggingsdag) 20
Februar Vinterferie 28.februar 19
Mars Vinterferie: 1.-4.mars (veke 9) 19
April Påskeferie 11.-18.april Oppstart etter påskeferien tysdag 19.april 15
Mai Fridagar: måndag 16., tysdag 17.mai, torsdag 26.mai (kr.h), 27.mai 18
Juni Fridag: måndag 6.juni (2.pinsedag) Siste skuledag: tysdag 21.juni 14

 

Sum elevdagar skuleåret 2021/2022 er 190.

SFO er stengd på skulen sine planleggingsdagar.