Skuleruta 2020/2021

Skuleruta for grunnskulen i Suldal haust 2020
Månad Ferie/fridagar Elevdagar
August Planleggingsdag 12., 13. og 14.august. Oppstart for elevane: måndag 17.august. 11
September Elevfri: måndag 21.september (planleggingsdag) 21
Oktober Haustferie: 5.-9.oktober (veke 41) 17
November Elevfri: fredag 13.november (planleggingsdag) 20
Desember Siste skuledag før juleferien: fredag 18.desember 14
Elevdagar haust: 83
Skuleruta for grunnskulen i Suldal vår 2021
Månad Ferie/fri Elevdagar
Januar Oppstart etter juleferie: måndag 4.januar Elevfri: måndag 25.januar (planleggingsdag) 19
Februar 20
Mars Vinterferie: 1.-5.mars (veke 9) Påskeferie: 29.-31.mars 15
April Påskeferie: 1.-5.april 19
Mai Fridagar: 13.mai (Kristi himmelfart), 14.mai, 17.mai, 24.mai (2.pinsedag) 17
Juni Siste skuledag: onsdag 23.juni 17
Elevdagar vår: 108

 

Sum elevdagar skuleåret 2020/2021 er 190.

SFO er stengd på skulen sine planleggingsdagar.