Skuleruta 2019/2020

Skuleruta for grunnskulen i Suldal 2019
Månad Ferie/fri Elevdagar
August Planleggingsdag 14., 15. og 16.aug. Oppstart for elevane: måndag 19.aug. 10
September Elevfri: måndag 23.sept. Planleggingsdag 20
Oktober Haustferie: 7. - 11.okt (veke 41) 18
November Elevfri: fredag 15.nov. Planleggingsdag 20
Desember Siste skuledag før juleferien: torsdag 19.des. 14
Elevdagar haust: 82

 

Skuleruta for grunnskulen i Suldal 2020
Månad Ferie/fri Elevdagar
Januar Oppstart etter juleferien: torsdag 02.jan. Elevfri: måndag 27.jan Planleggingsdag 21
Februar Vinterferie: 24. - 28.feb (veke 9) 15
Mars 22
April Påskeferie: 6. - 13.april 16
Mai Fridagar: fredag 1.mai, torsdag 21.mai (Kr.H.), fredag 22.mai 18
Juni Fridag: måndag 1.juni (2.pinsedag) Siste skuledag: tysdag 23.juni 16
Elevdagar vår: 108

 

Sum elevdagar 2019/2020 er 190.

SFO er stengd på skulen sine planleggingsdagar.