Skuleruta 2018/2019

Skuleruta for grunnskulen i Suldal 2018
Månad Ferie/fri Elevdagar
August Oppstart 16 aug. 12
September Elevfri: måndag 24. sept (planleggingsdag) 19
Oktober Haustferie 8. -12 okt. (veke 41) 18
November Elevfri: fredag 16. nov (planleggingsdag) 21
Desember Siste skuledag før juleferien: fredag 21. des 15
Elevdagar haust: 85
Skuleruta for grunnskulen 2019
Månad Ferie/fri Elevdagar
Januar Oppstart etter juleferien onsdag 2 jan. 21
Elevfri måndag 28. jan (planleggingsdag)
Februar Vinterferie 25 feb. - 01. mar. (Veke 9) 16
Mars 20
April Påskeferie 15. - 22. april 16
Mai Fridagar: onsdag 1., fredag 17., torsdag 30. og fredag 31. 19
Juni Fridag måndag 10. jun (2. pinsedag) 13
Siste skuledag torsdag 20. jun
Elevdagar vår: 105

 

Sum elevdagar 2018/2019 er 190.