Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga(SFO) skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.

Tilbodet er for barn i 1. – 4. årssteg og for barn med særskilte behov i 1. – 7. årstrinn.

Ansvarlege for SFO på skulane
Ansvarlege for SFO på skulane
Skule Namn Telefon Mobil
Erfjord skule Bjarte Steindal 52790380 92252291
Marvik skule Anne Cremer 52790840 90693857
Jelsa skule Karin S. Nessa 52790352 47266449
Nesflaten skule Anne Marie Rabba 52790983 98848380
Sand skule Jorunn Hoås 52790801 91574334
Vanvik skule Kristine Rafdal 52790977 92065994
Vinjar skule Kristine Bøe Berge 52790900

Skulefritidsordninga

Søkje eller endre SFO-plass

Du kan søkje, sei opp eller gjer endringar på eksisterande SFO-plass via oppvekstportalen.

  • Søknaden gjeld frå du har fått innvilga søknad og ut 4. klasse.
  • Ved oppseiing er fristen oppseiingsmånaden + etterfølgjande månad.
Ingebjørg Rullestad Gjerde
Kommunalsjef
E-post
Telefon 52 79 22 81
Mobil 416 92 867