Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga(SFO) skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.

Tilbodet er for barn i 1. – 4. årssteg og for barn med særskilte behov i 1. – 7. årstrinn.

Ansvarlege for SFO på skulane

Ansvarlege for SFO på skulane
Skule Namn Telefon Mobil
Erfjord skule Aina Vaage 52790830 45201277
Marvik skule Tanja Bergby 52790840 41556578
Jelsa skule Karin S. Nessa 52790350 47266449
Nesflaten skule Anne Marie Rabba 52790983 98848380
Sand skule Jorunn Hoås 52790801 91574334
Vinjar skule Laila Røkenes 52790900 99732273
Søkje eller endre SFO-plass

Du kan søkje, sei opp eller gjer endringar på eksisterande SFO-plass via oppvekstportalen.

  • Søknaden gjeld frå du har fått innvilga søknad og ut 4. klasse.
  • Ved oppseiing er fristen oppseiingsmånaden + etterfølgjande månad.