Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga(SFO) skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.

Tilbodet er for barn i 1. – 4. årssteg og for barn med særskilte behov i 1. – 7. årstrinn.

Ansvarlege for SFO på skulane

Ansvarlege for SFO på skulane
Skule Namn Telefon Mobil
Erfjord skule Marit Fjellvang 52790380 91810535
Marvik skule Elisabeth Bjørkhaug 52790840 98494300
Jelsa skule Karin S. Nessa 52790352 47266449
Nesflaten skule Anne Marie Rabba 52790983 98848380
Sand skule Jorunn Hoås 52790801 91574334
Vanvik skule Jannicke Hillestad Hatlen 52790977 91243268
Vinjar skule Laila Røkenes 52790900 99732273

Skulefritidsordninga

Søkje eller endre SFO-plass

Du kan søkje, sei opp eller gjer endringar på eksisterande SFO-plass via oppvekstportalen.

  • Søknaden gjeld frå du har fått innvilga søknad og ut 4. klasse.
  • Ved oppseiing er fristen oppseiingsmånaden + etterfølgjande månad.