Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga(SFO) skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.

Tilbodet er for barn i 1. – 4. årssteg og for barn med særskilte behov i 1. – 7. årstrinn.

Ansvarleg for SFO på skulane:

Erfjord skule:        Bjarte Steindal tlf 52790380 mob 92252291
Jelsa skule:           Karin S. Nessa tlf 52790352 mob 47266449
Marvik skule:        Anne Cremer tlf. 52790840 mob 90693857
Nesflaten skule:  Anne Marie Rabba tlf 52790983 mob 98848380
Sand skule:          Jorunn Hoås tlf. 52790801 mob 91574334
Vanvik skule:        Kristine Rafdal tlf. 52790977 mob 92065994
Vinjar skule:         Kristine Bøe Berge tlf 52790900 mob 91823284

Skulefritidsordninga

Søkje eller endre SFO-plass

Du kan søkje, sei opp eller gjer endringar på eksisterande SFO-plass via oppvekstportalen.

  • Søknaden gjeld frå du har fått innvilga søknad og ut 4. klasse.
  • Ved oppseiing er fristen oppseiingsmånaden + etterfølgjande månad.
Ingebjørg Rullestad Gjerde
Kommunalsjef
E-post
Telefon 52 79 22 81
Mobil 416 92 867