Statistikk og prognose

Statistikk og prognose

Det er ulik statistikk som blir nytta i samband med å sjå utvikling og prognose når ein jobbar med Framtidas oppvekst - ein bærekraftig barnehage- og skulestruktur i Suldal. Her er nokon av dei. 

Tal på barn i barnehagane, hausten 23
Tal på barn - barnehage - hausten 23
Barnehage Barn 0-3 Barn 3-6 Plassar totalt
Nesflaten oppvekstsenter, avd. barnehage 0 0 0
Vinjar barnehage 7 33 47
Sand barnehage 26 44 96
Stølane barnehage 11 29 51
Jelsa oppvekstsenter, avd. barnehage 6 6 18
Kjølvikstølen barnehage 10 8 28
Vanvik oppvekstsenter, avd. barnehage 0 2 2

 

Tal på elevar i skulane, hausten 23
Tal på elevar i skulane, hausten 23
Skule Elevar total
Nesflaten oppvekstsenter, avd. skule (1-7) 17
Vinjar skule (1-7) 93
Sand skule (1-7) 123
Sand skule (8-10) 165
Erfjord skule (1-7) 69
Jelsa oppvekstsenter, avd. skule (1-7) 22
Marvik skule (1-7) 24
Vanvik oppvekstsenter, avd. skule (1-7) 8 (elevane har opplæringstilbod i Sauda kommune dette skuleåret)

Tal per skule

Elevtal hausten 23, alle skulane

Elevtal hausten 23, alle skulane
Trinn Sand skule Vinjar skule Nesflaten oppvekstsenter Marvik skule Vanvik oppvekstsenter Jelsa oppvekstsenter Erfjord skule SUM
1. 22 20 1 3 1 3 10 60
2. 18 9 3 7 0 2 6 45
3. 13 10 1 3 3 4 9 43
4. 19 12 3 3 1 2 13 53
5. 18 14 3 3 0 4 12 54
6. 16 15 4 3 2 0 9 49
7. 17 13 2 2 1 7 10 52
8. 46 46
9. 58 58
10. 61 61
SUM 287 93 17 24 8 22 69 521

Elevtal Sand skule hausten 23

Elevtal Sand skule hausten 23
Trinn Elevar
1. 22
2. 18
3. 13
4. 19
5. 18
6. 16
7. 17
8. 46
9. 58
10. 61

Elevtal Vinjar skule hausten 23

Elevtal Vinjar skule hausten 23
Trinn Elevar
1. 20
2. 9
3. 10
4. 12
5. 14
6. 15
7. 13

Elevtal Nesflaten oppvekstsenter hausen 23

Elevtal Nesflaten oppvekstsenter hausen 23
Trinn Elevar
1. 1
2. 3
3. 1
4. 3
5. 3
6. 4
7. 2

Elevtal Marvik skule hausten 23

Elevtal Marvik skule hausten 23
Trinn Elevar
1. 3
2. 7
3. 3
4. 3
5. 3
6. 3
7. 2

Elevtal Vanvik - elevane har skuletilbod ved Austarheim skule i Sauda kommune hausten 23

Elevtal Vanvik - elevane har skuletilbod ved Austarheim skule i Sauda kommune hausten 23
Trinn Elevar
1. 1
2. 0
3. 3
4. 1
5. 0
6. 2
7. 1

Elevtal Jelsa oppvekstsenter hausten 23

Elevtal Jelsa oppvekstsenter hausten 23
Trinn Elevar
1. 3
2. 2
3. 4
4. 2
5. 4
6. 0
7. 7

Elevtal Erfjord skule hausten 23

Elevtal Erfjord skule hausten 23
Trinn Elevar
1. 10
2. 6
3. 9
4. 13
5. 12
6. 9
7. 10

 

Prognose barnetal
Barnetalsutvikling - Klikk for stort biletePrognose barnetal Suldal kommune

 

Folketalsutvikling i kvar krins frå 2013-2023
Folketalsutvikling i kvar krins - Framtidas oppvekst
Krins % endring
Erfjord -2%
Ropeidhalvøya -1%
Jelsa -4%
Nesflaten -12%
Sand +1%
Suldalsosen +1%
Vanvik -10%

 

% del med kompetanse i skule og barnehage
% del med kompetanse i skule og barnehage - Framtidas oppvekst
Kompetanse Landet Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Liknande kommunar (gruppe)
Lærar med pedagogisk utdanning 87,7 88,7 81,3 96,1 89,9 89,2
Lærar utan pedagogisk utdanning 12,3 11,3 18,7 3,9 10,1 10,8
Styrar/ped. leiar med godkjent utdanning 94,6 95,6 82,6 100 97,2 89,4
Styrar/ped. leiar utan godkjent utdanning 5,4 4,4 17,4 0 2,8 10,6

 

Utvikling barnehageplassar frå 2018-2023
Grafisk framstilling av barnehageplassar - Klikk for stort bileteUtvikling barnehageplassar Suldal kommune

Jelsa:

2018 - 13,6 plassar

2023 - 16 plassar

 

Vanvik: 

2018 - 4 plassar

2023 - 4 plassar

 

Vinjar: 

2018 - 76,4 plassar

2023 - 72 plassar

 

Sand: 

2018 - 113,2 plassar

2023 - 104 plassar

 

Kjølvikstølen

2018 - 24,6

2023 - 24

 

Stølane

2018 - 35,8

2023 - 61

 

Nesflaten

2018 - 14,6

2023 - 0

Utvikling og prognose - elevar i barneskulen frå 1021-2026
Prognose og statistikk elevar i Suldalskulen - Klikk for stort bileteUtvikling og prognose elevtal Suldal kommune

Erfjord:

Elevtal 2021 - 70 elevar

Prognose 2026 - 57 elevar

 

Jelsa: 

Elevtal 2021 - 20 elevar

Prognose 2026 - 19 elevar

 

Marvik: 

Elevtal 2021 - 20 elevar

Prognose 2026 - 26 elevar

 

Nesflaten:

Elevtal 2021 - 13 elevar

Prognose 2026 - 8 elevar

 

Sand: 

Elevtal 2021 - 120 elevar

Prognose 2026 - 119 elevar

 

Vanvik:

Elevtal 2021 - 9 elevar

Prognose 2026 - 6 elevar

 

Vinjar: 

Elevtal 2021 - 96 elevar

Prognose 2026 - 86 elevar

Utvikling og prognose - elevar i ungdomskulen frå 2022-2027
Statistikk Suldalskulen - Klikk for stort bileteUtvikling og prognose elevar i ungdomskulen Suldal kommune

Nesflaten oppvekstsenter: 

2022 - 3 elevar

2027 - 9 elevar

 

Sand ungdomskule: 

2022 - 170 elevar

2027 - 140 elevar

Tal på tilsette innafor oppvekst som er mellom 62 og 67 år i 2025
Tilsette innan oppvekst som er mellom 62 og 67 år i 2025 - Framtidas oppvekst
Stillingstype Tal tilsette
Assistent 2
Fagarbeidar 8
Spesialpedagog 2
Pedagogisk leiar 1
Adjunkt/adjunkt med tillegg 4
Rektor/leiar 3
Rådgjevar 1

 

Tal på lærarar i grunnskulen som er yngre enn 50 år
Statistikk framtidas oppvekst - Klikk for stort bileteTal på lærarar i grunnskulen som er yngre enn 50 år Suldal kommune

 

Tal på barn i barnehage, samanlikna med nabokommunar
Tal på barn i barnehage samanlikna med nabokommunar
Tal barn i barnehage 0-6 år Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord
Tal barn 128 193 216 451
Tal barnehagar 4 6 (7) 4 10
Tal barn per barnehage 32 32 54 45

 

Tal på elevar i skule, samanlikna med nabokommunar
Tal på elevar i skule, samanlikna med nabokommunar - framtidas oppvekst
Tal elevar per skule Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord
Tal elevar i skulen 311 504 593 1144
Tal elevar per skule 103,7 84 148,3 127,1
Tal grunnskular 3 6 (7) 4 9
Tal barneskular med færre enn 20 elevar 0 2 0 0

 

Ronny Rugland
Beredskapskoordinator
E-post
Telefon 95 73 16 67