Grendeutvala

Grendeutvala

Under er eit utval av innspel som er kome inn frå Grendeutvala i kommunen. 

  • Kompetanse er viktig
  • Dei små skulane bør samarbeida meir på tvers
  • Me bør satsa på ambulerande stillingar og team i skulen
  • Rekruttering er viktig, det bør vera ein overordna plan for dette
  • Me bør gjera ein større innsats for å rekruttera tilbake utflytta suldølar til skule og barnehage
  • Me bør ha meir fokus på kompetanse enn struktur
  • Saka bør utsetjast minimum eit år, til nytt kommunestyre