Barn og unge

Barn og unge

Under er eit tilfeldig utval av innspel som er kome frå elevråda i Suldalsskulen. 

  • Me ønskjer at læraren underviser på varierte måtar
  • Me vil at skulen vår skal bli pussa opp
  • Me har stor plass, men lite å finna på
  • Me treng fleire klasserom på Sand skule
  • Me lærer best med å gjera meir praktiske ting og å inkludera spel i undervisninga
  • Me synes at skulen kunne vore oppe på Kjølvikstølen. Grendahuset kunne flytta til Marvik, der skulen er no
  • Me vil behalda Jelsa skule
  • På store skular er det fleire me kan bli venner med, då er det alltid nokon å leika med