Innspel og meiningar om ein bærekraftig barnehage- og skulestruktur

Kva meiner barn, føresette og tilsette om ein bærekraftig barnehage- og skulestruktur? Her presenterer me eit vidt eksemplar av meiningane som kjem inn.