Bakgrunn

Bakgrunn

Barn og unge i Suldal har rett på læring og meistring i eit trygt og inkluderande oppvekstmiljø. Barnehagane og skulane våre skal vera ein god arena for alle, uansett kor ein bur og kva behov ein har. 

Me planlegger ein bærekraftig barnehage- og skulestruktur for framtida. 

I desember 2022 gjorde Suldal kommunestyre vedtak om at: 

Suldal kommune skal ha ein bærekraftig barnehage- og skulestruktur. Kommunedirektøren legg fram ei sak med bakgrunn i krav til eit godt fagleg og sosialt barnehage- og skulemiljø. I arbeidet skal det leggjast vekt på ein god og open prosess med breid involvering".

Ingebjørg Rullestad Gjerde
Kommunalsjef
E-post
Telefon 41 69 28 67
Mobil 41 69 28 67