Kontroll av sal- og skjenkeløyver

I Suldal kommune er det NoRoSun Skjenke- og Salskontroll som gjennomfører kontroll av sal- og skjenkeløyver. Det er eit vertskommunesamarbeid der Sauda kommune er vertskommune.

Alle sals- og skjenkestader skal kontrollerast minst ein gong i året. Brot på alkoholforskriften gir eit bestemt antall prikkar, og når ein sals- eller skjenkestad får meir enn 12 prikkar på ein toårsperiode vert løyvet trukket tilbake i ei veke. Alvorlege brot kan føra til permanent inndragning.

Les meir

Helsedirektoratet om kontroll og inndragning av sals- og skjenkeløyver - prikktildelingssystem

Alkohollova

Alkoholforskrifta

Turid Vaage
Leiar servicetorg
E-post
Telefon 52 79 22 03
Mobil 414 24 085