Bom Blåsjøvegen

Suldal kommune startar med innkrevjing av bompenger på Blåsjøvegen frå og med 26.06.2019. Dette er ein automatisk bom med kortautomat.

Prisar 2019:


Enkeltpassering 60 kr

Sesongkort 300 kr

Kor står bommen?

Bommen står like ovanfor Gullingen Turistsenter og skitrekket, ved enden av parkeringsplassen.

Ønskjer du sesongkort?

Send ein mail til postmottak@suldal.kommune.no så kan me sende kort i posten, eller kom innom i Servicetorget eller på Garaneset for å få registrert kort.

Har du fått deg kort?

Då held du kortet mot kortlesaren til venstre på betalingsautomaten og følger instruksjonane for kjøp.

All betaling skjer i automaten ved bommen

Bommen opnar seg automatisk ved utkjøring.

 

NB: hugs å ta vare på sesongkortet, det kan fornyast i automaten til neste år.

Ved tap av kort kjem det eit gebyr på kr 70. 

Inntekt frå bompassering vil gå til vegvedlikehald.

Tormod Hoftun
E-post
Telefon 52 79 24 31
Mobil 916 02 078
Monica Nesbø
E-post
Telefon 52 79 22 00

Adresse

Eidsvegen 7
4230 Sand

Kart

Kart