Kommunestyre

Kommunestyre

Suldal kommunestyre har 19 medlem, og blir velt kvart fjerde år. Det sittande kommunestyret blei velt i september 2019.

Kommunestyret har det totale ansvar for kommunen si samla verksemd.

Ordføraren leiar møta i kommunestyret, og varaordførar er stadfortredar for ordføraren. Gerd Helen Bø frå Senterpartiet er ordførar og Øyvind Lovra Tveitane (SP) er varaordførar.

Kommunestyremøte

Kommunestyret har ca 8 møte i året, og møta førekjem i kommunestyresalen på kommunehuset.
Kommunestyremøta er opne for publikum.
Du kan og sjå alle kommunestyremøte direkte, eller i opptak på nett.
Tidspunkt for møte, sakslister og protokollar finn du i kommunen sin møteplan.

Kommunestyre på nett
Kommunen sin møteplan

Kommunestyre 2019 - 2023

Kommunestyre 2019 - 2023
Namn Parti E-post Telefon
Gerd Helen Bø SP gerd.helen.bo@suldal.kommune.no 414 73 037
Øyvind Lovra Tveitane SP oyvind.lovra.tveitane@suldal.kommune.no 918 15 489
Magne Langeland SP magnelangeland@gmail.com 950 21 568
Albrigt Stokka SP albristo@online.no 975 41 680
Åshild Vetrhus SP aashild_vetrhus@hotmail.com 975 03 463
Lars Arne Bjørkland SP lars-bjorkland@hotmail.com 970 12 497
Åsmund Bakka SP aasmund@bakkasag.no 950 23 907
Per Gudmund Øxtra SP okstra@hotmail.com 959 46 553
Kari Vaage Gjuvsland AP kari.vaage.gjuvsland@suldal.kommune.no 977 57 849
Henrik Halse AP halsne.henrik@gmail.com 907 21 963
Iren Klungtveit Slagstad AP iren@suldalokonomi.no 970 43 680
Magne Steine KrF magnesteine@gmail.com 976 49 533
Torbjørn Indrebø KrF tor.indre@haugnett.no 928 48 658
Marita Husevåg Hellesen KrF maritahhellesen@yahoo.no 486 05 605
Sverre Underbakke H sverre@underbakke.as 900 65 410
Harald Bjarne Hellesen H Harald.bjarne.hellesen@gmail.com 911 67 506
Nils Bjarne Vold V nils@vikane.no 979 57 571
Tormod Skeie SV skeierod@gmail.com 415 62 533
Bernd Elmies MDG berndelm@gmail.com 919 90 497