Kommunestyre

Kommunestyre

Suldal kommunestyre har 19 medlem, og blir velt kvart fjerde år. Det sittande kommunestyret blei velt i oktober 2023.

Kommunestyret har det totale ansvar for kommunen si samla verksemd.

Ordføraren leiar møta i kommunestyret, og varaordførar er stadfortredar for ordføraren. Mads Drange frå Arbeidarpartiet er ordførar og Torbjørn Indrebø (KrF) er varaordførar.

Kommunestyremøte

Kommunestyret har ca 8 møte i året, og møta førekjem i kommunestyresalen på kommunehuset.
Kommunestyremøta er opne for publikum.
Du kan og sjå alle kommunestyremøte direkte, eller i opptak på nett.
Tidspunkt for møte, sakslister og protokollar finn du i kommunen sin møteplan.

Kommunestyre på nett
Kommunen sin møteplan

Kommunestyre 2023-2027

Kommunestyre 2023-2027
Namn Parti Telefon E-post
Mads Drange Ap 992 54 543 mads.drange@suldal.kommune.no
Kari Vaage Gjuvsland Ap 977 57 849 kari.vaage.gjuvsland@suldal.kommune.no
Iren Klungtveit Slagstad Ap 970 43 680 iren.klungtveit.slagstad@suldal.kommune.no
Stian Ollila Ap 475 15 707 stian.ollila@suldal.kommune.no
Kristine Bøe Berge Ap 918 23 284 kristine.boe.berge@suldal.kommune.no
Arin Eirikssønn Ap 958 93 927 arine.eirkssonn@suldal.komune.no
Øyvind Tveitane Lovra Sp 918 15 489 oyvindlovra.tveitane@suldal.kommune.no
Øystein Wigestrand Sp 468 99 671 oystein.wigestrand@suldal.kommune.no
Lars Arne Bjørkland Sp 970 12 497 lars.arne.bjorkland@suldal.kommune.no
Åshild Vetrhus Sp 975 03 463 ashild.vetrhus@suldal.kommune.no
Berit Fyljesvoll Haugsland Sp 913 50 468 berit.fyljesvoll.haugsland@suldal.kommune.no
Åsmund Bakka Sp 950 23 907 asmund.bakka@suldal.kommune.no
Randi Laache Kilane Krf 456 61 274 randi.laache.kilane@suldal.kommune.no
Torbjørn Indrebø Krf 928 48 658 torbjorn.indrebo@suldal.kommune.no
Olav Lindseth V 915 77 036 olav.lindseth@suldal.kommune.no
Dag Fisketjøn V 992 29 084 dag.fisketjon@suldal.kommune.no
Sverre Underbakke H 900 65 410 sverre.underbakke@suldal.kommune.no
Harald Bjarne Hellesen H 911 67 506 harald.bjarne.hellesen@suldal.kommune.no
Reidar Sand Sv 924 73 026 reidar.sand@suldal.kommune.no