Status 2023

Status 2023

30 personar er busette i Suldal fram til no dette året. 

14 personar vil bli busette dei komande vekene. 

 

Statistikk om Ukrainasituasjonen