Parti som stiller liste i Suldal

9. september er det kommunestyreval. Her finn du informasjon om partia som stiller liste til kommunevalet.

Innkomne lister til valet:

Desse listene er levert inn til kommunen og godkjende av valstyret:

Stemmesetlane til partia blir sendt til alle husstandar i kommunen i veke 35.

Turid Vaage
Leiar servicetorg
E-post
Telefon 52 79 22 03
Mobil 414 24 085
Anne Brit Mikkelsen
-
E-post
Telefon 52 79 22 08