LMT-utvalet

LMT-utvalet i Suldal består av 5 medlem. Medlemma og varamedlema blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

LMT-utvalet står for landbruk, miljø og teknisk utval. Utvalet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret, innan saksfelta bygge-, plan- og miljøsaker.

LMT-utvalet har om lag åtte møte i året, og møta er opne for pressa og publikum.

Her finn du møtetidspunkt, saklister og protokollar for møta i LMT-utvalet.

Medlemma i LMT-utvalet er:

LMT- utvalet (utval for landbruk, miljø og teknikk) 2015 - 2019
Namn Parti e-post Telefon
Magne Langeland SP - leiar magne.langeland@suldal.kommune.no 950 21 568
Elisabeth Bjørkhaug SP elisabeth.bjorkhaug@suldal.kommune.no 984 94 300
Eskil Nerheim V eskil.nerheim@suldal.kommune.no 411 46 631
Klara Holmestad Nerheim AP klara.nerheim@suldal.kommune.no 902 97 662
Jarle Haugsland KrF jarle.haugsland@suldal.kommune.no 975 61 990