Levekårsutvalet

Levekårsutvalet i Suldal består av 5 medlem. Medlemma og varamedlemma blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

Levekårsutvalet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret, innan saksfeltet helse og oppvekst.

Levekårsutvalet har om lag åtte møte i året, og møta er opne for pressa og publikum.

Her finn du møtetidspunkt, sakliste og protokollar for møta i levekårsutvalet.

Medlemma i Levekårsutvalet er:

Levekårsutvalet 2015 - 2019
Namn Parti E-post Telefon
Ola Jelsa SP - leiar ola.jelsa@suldal.kommune.no 913 68 133
Henrik Halsne AP henrik.halsne@suldal.kommune.n 907 21 963
Sverre Underbakke H sverre.underbakke@suldal.kommune.no 900 65 410
Tone Mari Sand SV tone.mari.sand@suldal.kommune.no 928 02 901
Nina Østebø V nina.ostebo@suldal.kommune.no 909 96 324