Kommunestyre

Suldal kommunestyre har 19 medlem, og blir velt kvart fjerde år. Det sittande kommunestyret blei velt i september 2015.

Kommunestyret har det totale ansvar for kommunen si samla verksemd.

Ordføraren leiar møta i kommunestyret, og varaordførar er stadfortredar for ordføraren. Gerd Helen Bø frå Senterpartiet er ordførar og Kari Vaage Gjuvsland frå Arbeiderpartiet  er varaordførar.

Kommunestyremøte

Kommunestyret har 8 møte i året, og møta foregår i kommunestyresalen på kommunehuset.
Kommunestyremøta er opne for publikum.
Du kan og sjå alle kommunestyremøte direkte, eller i opptak på nett.
Tidspunkt for møte, sakslister og protokollar finn du i kommunen sin møteplan.

Kommunestyre på nett
Kommunen sin møteplan

Kommunestyre 2015 - 2019
Kommunestyre 2015 - 2019
Namn Parti E-post Telefon
Gerd Helen Bø SP gerd.helen.bo@suldal.kommune.no 414 73 037
Ola Jelsa SP ola.jelsa@suldal.kommune.no 913 68 133
Albrigt Stokka SP albrigt.stokka@suldal.kommune.no 975 41 680
Berit J. Haugsland SP berit.j.haugsland@suldal.kommune.no 913 50 468
Elisabeth Bjørkhaug SP elisabeth.bjorkhaug@suldal.kommune.no 984 94 300
Endre Kvæstad SP endre.kvestad@suldal.kommune.no 406 28 020
Magne Langeland SP magne.langeland@suldal.kommune.no 950 21 568
Kari Vaage Gjuvsland AP kari.vaage.gjuvsland@suldal.kommune.no 977 57 849
Henrik Halsne AP henrik.halsne@suldal.kommune.no 907 21 963
Klara Holmestad Nerheim AP klara.nerheim@suldal.kommune.no 902 97 662
Eskil Nerheim V eskil.nerheim@suldal.kommune.no 411 46 631
Nils Bjarne Vold V nils.bjarne.vold@suldal.kommune.no 979 57 571
Nina Østebø V nina.ostebo@suldal.kommune.no 909 96 324
Rainer Speth H rainer.speth@suldal.kommune.no 450 32 398
Sverre Underbakke H sverre.underbakke@suldal.kommune.no 900 65 410
Jarle Haugsland KrF jarle.haugsland@suldal.kommune.no 975 61 990
Svanhild Løge Skålheim KrF svanhild.skaalheim@suldal.kommune.no 993 62 523
Heine Mo Willig SV heine.mo.willig@suldal.kommune.no 466 96 124
Tone Mari Sand SV tone.mari.sand@suldal.kommune.no 928 02 901