Formannskapet

Formannskapet i Suldal består av 7 medlem. Medlemma og varamedlemma blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

Formannskapet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret.

Formannskapet har møte 8 gonger i året, og møta er opne for presse og publikum.

Her finn du møtetidspunkt, sakliste og protokollar for møta i formannskapet.

Formannskap 2015-2019
Formannskap 2015-2019
Namn Parti E-post Telefon
Gerd Helen Bø SP - ordførar gerd.helen.bo@suldal.kommune.no 414 73 037
Kari Vaage Gjuvsland AP - varaordførar kari.vaage.gjuvsland@suldal.kommune.no 977 57 849
Endre Kvæstad SP endre.kvestad@suldal.kommune.no 406 28 020
Berit J. Haugsland SP berit.j.haugsland@suldal.kommune.no 913 50 468
Svanhild Løge Skålheim KrF svanhild.skaalheim@suldal.kommune.no 993 62 523
Rainer Speth H rainer.speth@suldal.kommune.no 450 32 398
Nils Bjarne Vold V nils.bjarne.vold@suldal.kommune.no 979 57 571